ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (Π.Μ.Ε)


Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης-ενημέρωσης ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δημιουργηθεί το Προσχέδιο Μελλοντικής Εξέλιξης.

Ο ιατρός έχει τη δυνατότητα, με βάση την εμπειρία του, τη μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση του τριχωτού της κεφαλής και το ιστορικό του ενδιαφερόμενου, να εκτιμήσει και να περιγράψει τη τελική εικόνα της τριχοφυΐας του, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί μετά από χρόνια η εν εξελίξει τριχόπτωση.


Η τελική εικόνα που θα διαμορφωθεί, αποτελεί το ΠΜΕ και σε αυτή θα βασιστούν τα ακόλουθα:
 

  1. Σχεδιασμός του σωστού και ιδανικού hairline, απ’ όπου θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των μοσχευμάτων και θα γίνει σωστά η κατανομή.
  2. Οριοθέτηση μεταξύ της σταθερής και της μεταβαλλόμενης τριχοφυΐας.
  3. Αξιολόγηση της ποιότητας της δότριας περιοχής και της ποσότητας των ωφέλιμων μοσχευμάτων που μπορούν να ληφθούν από αυτή.
  4. Καθορισμός του μεγέθους της φαλακρής επιφάνειας, βάσει της περιοχής μεταβαλλόμενης τριχοφυΐας, για την ιδανική κατανομή των μοσχευμάτων.
cmiq40441062020918ebd0fd6.jpg
Διαπιστώνουμε λοιπόν, ποσό σημαντικό είναι, ο ιατρός, να διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις, ώστε να καθορίσει ένα απολύτως σωστό Προσχέδιο Μελλοντικής Εξέλιξης, ιδιαίτερα στις ΝΕΑΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ και κυρίως στην πρώτη ενημέρωση που θα έχει με τον ενδιαφερόμενο.